Wystawa Fotografii „Rybienko Lesne Wczoraj i Dziś”

Na miejscu zlotu przy ul. Wołowskiego a następnie Na ogrodzeniach przy głównej ulicy Rybienka Leśnego, Al. Wolności, będzie można oglądać plenerową wystawę fotograficznej „Rybienko Leśne wczoraj i dziś”. Ekspozycja będzie prezentować historyczne, przedwojenne zdjęcia Rybienka Leśnego zestawione a analogicznymi ujęciami wykonanymi współcześnie.