ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC

Dnia 7 stycznia 2019 r. w w Restauracji „Leśny Dworek” w Rybienku Leśnym odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic. W zebraniu udział wzięło 21 osób. Obrady otworzył Adam Grześkiewicz ok. 18:30 przedstawiając następujący proponowany porządek zebrania założycielskiego STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC: Porządek zebrania założycielskiego Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. Podjęcie uchwały o założeniu STOWARZYSZENIA …