ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC

Dnia 7 stycznia 2019 r. w w Restauracji „Leśny Dworek” w Rybienku Leśnym odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic.

W zebraniu udział wzięło 21 osób.

Obrady otworzył Adam Grześkiewicz ok. 18:30 przedstawiając następujący proponowany porządek zebrania założycielskiego STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC:

Porządek zebrania założycielskiego

 1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 2. Podjęcie uchwały o założeniu STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC (uchwała nr 1).
 3. Zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie Statutu Stowarzyszenia (uchwała nr 2).
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór zarządu Stowarzyszenia (uchwała nr 3).
 6. Wybór rady nadzorczej Stowarzyszenia (uchwała nr 4).
 7. Wybór sądu koleżeńskiego Stowarzyszenia (uchwała nr 5).
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg zebrania założycielskiego

Przyjęto uchwały:

Uchwała nr 1

Zebrania Założycielskiego

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC

z dnia 6 stycznia 2019 r.

o założeniu Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego postanawiają założyć stowarzyszenie pod nazwą:

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC

z siedzibą w Wyszkowie przy Al. Wolności 42.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2

Zebrania Założycielskiego

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC

z dnia 6 stycznia 2019 r.

o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego postanawiają przyjąć Statut STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC, stanowiący załącznik do protokołu zebrania założycielskiego.

TREŚĆ STATUTU: http://rybienkolesne.pl/about

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Zebrania Założycielskiego

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC

z dnia 6 stycznia 2019 r.

o wyborze członków zarządu Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego postanawiają wybrać zarząd STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC w składzie:

 1. Andrzej Biernacki
 2. Adam Grześkiewicz
 3. Paweł Kraszewski
 4. Adam Paruszewski
 5. Zbigniew Wyszyński

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Zebrania Założycielskiego

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC

z dnia 6 stycznia 2019 r.

o wyborze członków rady nadzorczej Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego postanawiają wybrać radę nadzorczą STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC w składzie:

 1. Ewa Decyk
 2. Wojciech Kukwa
 3. Cezary Pilarski
 4. Piotr Płochocki
 5. Jan Wróbel

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5

Zebrania Założycielskiego

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC

z dnia 6 stycznia 2019 r.

o wyborze członków sądu koleżeńskiego Stowarzyszenia

Uczestnicy zebrania założycielskiego postanawiają wybrać sąd koleżeński STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC w składzie:

 1. Teresa Malińska
 2. Anna Paluch
 3. Rafał Parzuchowski
 4. Gerard Składanowski
 5. Adam Wrzosek

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Inicjatorzy powołania tego niezwykłego, a zarazem tak potrzebnego Stowarzyszenia, pragną skupić się na działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców, rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz integracji.