Spotkanie inicjatorów Stowarzyszenia

Dnia 11 listopada 2018 r. w Restauracji „Leśny Dworek” w Rybienku Leśnym odbyło się spotkanie robocze inicjujące utworzenie Stowarzyszenia Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic. Inicjując stowarzyszenie w tym dniu chcieliśmy uczcić w ten sposób 100lecie odzyskania niepodległości. Inicjatorzy powołania tego niezwykłego, a zarazem tak potrzebnego Stowarzyszenia, pragną skupić się na działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców, rozwoju lokalnego środowiska społecznego oraz integracji. Inicjatywa utworzenia Stowarzyszenie Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic, jest kontynuacją idei przedwojennego Stowarzyszenia Miłośników Osiedla Rybienko Leśne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *