O Nas

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW RYBIENKA LEŚNEGO I OKOLIC jest organizacją non–profit, która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku. Działamy od 2019 roku z inicjatywy grupy przyjaciół i znajomych mieszkających na terenie Rybienka Leśnego i Okolic, którym na sercu leżało dobro lokalnej społeczności, niezależnie od zawodu, wieku i statusu materialnego. Podejmujemy i wspieramy działania, które mają na celu wszelki możliwy rozwój naszej najbliższej okolicy Rybienka Leśnego i Okolic.
Inicjujemy kreatywność w działaniu, a także działamy na rzecz rozwoju edukacji. Zajmujemy się organizacją cyklicznych spotkań i imprez, w których dążymy do rozwoju świadomości społecznej mieszkańców Rybienka Leśnego, Rybienka Łochowskiego, Osiedla Latoszek, Drogoszewa oraz wspólnot, poprzez kształtowanie stosunków międzyludzkich opartych o solidarność i życzliwość. Współdziałamy w każdym zakresie z organami administracji państwowej, samorządowej, a także z wieloma organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i zapraszamy do współpracy.