Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic tworzą:

Adam Grześkiewicz – Prezes Zarządu.

Andrzej Biernacki – Wiceprezes Zarządu.

Zbigniew Wyszyński – Wiceprezes Zarządu.

Piotr Płochocki – członek Zarządu.

Radę Nadzorczą Stowarzyszenia Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic reprezentują:

Magdalena Natorff – członek Rady Nadzorczej.

Cezary Pilarski – członek Rady Nadzorczej.

Wojciech Kukwa – członek Rady Nadzorczej.

Sławomir Grycz – członek Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie, bezpłatnie.